Dotacje

Dotacje


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

PRZEDSIĘBIORSTWO Zakład Usługowo – Handlowy Burian Bogdan Ul. Zaciszna 117 43-384 Jaworze

zrealizowało projekt pn.:

„Rozbudowa istniejącego budynku usługowego celem wzrostu konkurencyjności Firmy ZUH Burian Bogdan oraz stworzenie nowych miejsc pracy”

Wartość projektu: 2 049 200,41 PLN
Wartość dofinansowania: 722 548,07 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl